Koninklijke Vereniging van Oprustgestelde Officieren

Kring Limburg

Bezoek 10W Tac Kleine-Brogel 10 Mar 2016

kvoo2016 KBDSC03121De KVOO-leden verzamelden op die zonnige donderdag op de bezoekersparking aan de ingang van de basis.

De veiligheidsvoorschriften werden minutieus uitgevoerd door de explosievenhond; de “Mechelse scheper IKA” werd door zijn begeleider rond en in de bus geleid op zoek naar producten die men niet op de terreinen van de basis wil zien.

 

Dan namen de bezoekers plaats in de bus en werden verwelkomd door de organisator van dit bezoek, namelijk Willy Verghote. Op de tonen van de “Mars van de Luchtmacht” begeleidde PR-verantwoordelijke Herwig ons naar de briefingzaal.


Onze voorzitter, Benny Croes, overhandigde de wimpel van KVOO-Limburg aan Lt-Kol Vleugels.

 

Bij een kopje koffie werden we uitgebreid geïnformeerd over de organisatie en werking van de basis.

 

De Base Commander is Kolonel Vlieger SBH Geert De Decker Ir. Hij leidt 1428 personeelsleden waarvan 7% vrouwen en 48 piloten. Hij is één van de opvolgers van de stichter Gen-Maj Vl graaf du Monceau de Bergendal.

 

kvoo2016 KBDSC03106Op het 450 ha grote terrein met een piste van 3 km lang zijn ook 127 Amerikanen gestationeerd.

In de afdeling “vliegtuigonderhoud” werkt personeel met 20 verschillende specialiteiten die nodig zijn voor het onderhoud van één vliegtuig. De motor heeft na 200 vlieguren onderhoud nodig, de overige onderdelen na 300 vlieguren.
In de afdeling “vliegveldbeveiliging en steun” staan 264 M/V in voor de beveiliging van de basis met adequate bewapening. 14km prikkeldraad, voorzien van camera’s, verdeeld in zones, houden alle ongewenste elementen buiten de basis.

 

In 1981 werd de F 16 geïntroduceerd tijdens de bevelvoering van Generaal Willems, één van de aanwezige leden. In 1998 kwam de nieuwe versie, de F 16 MLU.

 

Na de interessante briefing, op zeer ludieke en duidelijke wijze gebracht door de gids, rept de bus zich naar de “spottersplaats” waar we de start van 2 F 16’s volgen. De piloot, op de hoogte van ons bezoek, groet vriendelijk tijdens het opstijgen.

 

kvoo2016 KBCIMG4038Dan volgde een bezoek aan de hallen waar een deel van het onderhoud gebeurt door de verschillende specialisten.

Na een lekkere maaltijd in de Mess brengt de chauffeur van de bus ons naar de afdeling beveiliging. Kapitein Verbeke, bijgestaan door medewerkers, gaf uitgebreid uitleg over de bewapening, oud en nieuw type. De mannelijke bezoekers volgden vol interesse de vooruitgang en verbetering van het materiaal want …..”in onze tijd……

 

Op weg naar de verschillende plaatsen wees de gids op de ondergrondse kerosinetanks : 750.000liter wordt door de NATO-pipeline ter plaatse bevoorraad; ook de “shelters” voor vliegtuigen en materiaal zijn tactisch gebouwd voor alle scenario’s van defensie.

 

Als afsluiter verzamelden de leden en hun dames aan een F 16 voor de groepsfoto en nog een bezoek aan het museum. Met een afscheidsglaasje in de hand wandelden we door ontelbare verzamelingen mini-vliegtuigjes, uniformen van Belgische en buitenlandse piloten, allerlei technisch materiaal, etc.

 

Zo liep een leerrijke dag teneinde. Dank u Willy!

 

Monique Van Camp

 

kvoo2016 KBDSC03108

KVOO-LIMBURG © 2016 G.S.  RekNr: BE17 9731 8482 2521    BIC: ARSPBE22.

Admin